NSK W6307C-33SSSPTX-C-BB nsk丝杠安装手册免费下载   产品参数

NSK W6307C-33SSSPTX-C-BB nsk丝杠安装手册免费下载

尺寸 单位:mm

NSK W6307C-33SSSPTX-C-BB nsk丝杠安装手册免费下载此型号部分数据来源于TSUBAKI STS1004-380C3-A1U tsubaki滚珠丝杆